ชื่อเรื่อง  ชุดชั้นในเป็นสินค้าห้ามลอง!

ในการซื้อชุดชั้นในแต่ละครั้งเราต้องรู้จักขนาดหรือ size ของตนเอง เพราะเวลาที่เราไปซื้อชุดชั้นในแน่นอนเราไม่สามารถลองใส่ก่อนได้ นอกจากจะใส่ทับเสื้อข้างนอก แต่ก็ไม่ค่อยมีใครนิยมลองใส่ก่อนซื้อชุดชั้นใน เพราะอาจจะดูไม่เหมาะสม หรือชุดชั้นในเป็นสิ่งที่ใส่ในที่ลับ ไม่ควรนำมาลองหรือลองสวมใส่ในที่สาธารณะแม้จะใส่ชุดชั้นในทับข้างนอกก็ตาม อีกทั้งถ้าเราแอบลองใส่ชุดชั้นในก่อนซื้อจริงๆ แต่ไม่ได้ซื้อ เพียงแค่ลอง ก็อาจจะมีโทษต่อลูกค้าคนที่จะซื้อชุดชั้นในตัวนั้นต่อมาได้

 

การที่มีคนลองสวมใส่ชุดชั้นในจริง แต่ไม่ได้ซื้อ หากคนที่ลองเป็นโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคผิวหนัง หรือโรคอื่นๆ ที่ติดกันได้ง่ายทางผิวหนัง ทำให้ลูกค้าที่มาซื้อชุดชั้นในแต่ได้ชุดชั้นในที่มีคนลองสวมใส่แล้วจริงๆ ซึ่งลูกค้าจะไม่มีทางรู้เลยว่าชุดชั้นในตัวไหนได้ลองสวมใส่แล้ว เมื่อซื้อมาสวมใส่ก็ทำให้ติดเชื้อโรคที่เกี่ยวกับโรคผิวหนังได้ อีกทั้งชุดชั้นในเป็นสิ่งที่เราสวมใส่ในที่ลับ จึงทำให้ชุดชั้นในเป็นสินค้าที่ไม่ควรลองสวมใส่เป็นอย่างยิ่ง

 

การที่เราจะรู้ขนาดของหน้าอกตัวเองเพื่อที่จะเลือกซื้อชุดชั้นในได้พอดีกับขนาดของตัวเอง ให้ลองเอาสายวัดตัวที่ใช้วัดตัวเราในการตัดเสื้อผ้ามาวัดหน้าอก แล้วเอาขนาดมาเทียบกับไซต์ของชุดชั้นใน หากไม่รู้จริงๆ ให้ถามพนักงานขายชุดชั้นในก่อนซื้อได้ว่าถ้าเราวัดขนาดของหน้าอกด้วยสายวัดตัวมามีขนาดเท่าไหร่จะเหมาะกับชุดชั้นในไซต์ไหน พนักงานก็จะรู้และหาไซต์ของชุดชั้นในให้พอดีตัวเราได้

 

ดังนั้นการเลือกซื้อชุดชั้นในไม่ใช่เรื่องยาก ที่สำคัญห้ามลองก่อนซื้อ โดยส่วนมากทางร้านก็ไม่ให้ลองสวมใส่ชุดชั้นในก่อนซื้ออยู่แล้ว นอกจากจะสวมใส่ทับเสื้อข้างนอก แต่ก้ไม่เหมาะ ไม่ควร จึงทำให้หลายคนมีวิธีการหรือเคล็ดลับในการเลือกซื้อชุดชั้นในอย่างไรให้ถูกใจ สวมใส่สบายไม่คับ แน่น หรือหลวมจนเกินไป เพราะการใส่ชุดชั้นในที่ไม่พอดีตัวก็มีโทษต่อสุขภาพร่างกายได้เช่นกัน